Abgeder

 

Sitemizde yayınlanmasını istediğiniz makaleniz var ise Dernek Yönetim Kurulu ile temasa geçiniz

 

Üstün Kamu Yararı Ve Kişilik Hakları Perspektifiyle Genetik Kimliklendirme Ve DNA Veri Bankası        Elmas İ.09.04.2016

 

SNP ‘nin Adli Kimliklendirmedeki Önemi Ve Biyocoğrafik Soy Tayini Filoğlu G. 09.04.2016

 

 

 

Adli Genetik İncelemelerde Değerlendirme Farklılıkları Akyüz F.,Çolak B. 09.04.2016

 

 

 

Kimliklendirme Faaliyetlerinde Polisin İşlevi Öğdür M. 09.04.2016

 

 

 

İndel Markırları ve Biyocoğrafik Soy Belirleme Arslan C. 09.04.2016

 

 

İndel Markırları ve Türkiye Populasyonu Düvenci A. 09.04.206

 

 

 

Gonozomal İndel Markırları Ünsal T. 09.04.2016

 

 

 

Telomer ve Yaş Tayini Gülüm N. 09.04.2016

 

 

 

Delilin Değeri Zorlu T. 09.04.2016

 

 

 

Bitkilerde Genetik Kimliklendirme Ekinci H. 09.04.2016

 

 

 

Entomolojik Materyalden Adli Genetik Analiz Çavuşoğlu Y. 09.04.2016

 

 

 

Adli Genetik Laboratuvarlarında Standardizasyon  Altunçul H. 09.04.2016

 

 

 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Genetik İncelemeler Demircan T. 09.04.2016

 

 

 

Mitokondrial DNA Dizi Analizi ve Adli Amaçlı Kimliklendirmede Kullanılması. Aşıcıoğlu F, Müslümanoğlu Ö, Akyüz F.

 

 

 

Kan Lekesi Model Analizi. Aşıcıoğlu F. 

 

 

 

Mutation rate at Commonly Used Forensic STR Loci: Paternity Testing Experience. Asicioglu F, Oguz-Savran F, Ozbek U.

 

 

 

Adli Amaçlı Ulusal DNA Veri Bankasının Kurulması ve Bu Konudaki Uluslararası Yaklaşımlar. Aşıcıoğlu F.

 

 

 

Kan Lekesi Analizinde İntimali Reaktifler: Özgüllük, Özgünlük ve Kontaminasyonun Etkisi. Büyük Y, Aşıcıoğlu F.

 

 

 

Allele Distribution data of nine short tandem repeat loci for Turkish Population: D3S1358, vWA, FGA, D8S1179, D21S11, D18S51, D5S818, D13S317, D7S820. Asicioglu F, Akyuz F, Cetinkaya U, Ozbek U.

 

 

 

Paternal Babalık Testi: Bir Etik İkilem, Aşıcıoğlu F, Çetinkaya Ü, Müslümanoğlu Ö.

 

 

 

Y STR Polimorfizminin Adli Genetik Önemi ve Uygulaması, Aşıcıoğlu F.

 

 

 

Kapiller Elektroforez Teknolojisinin Klinik ve Adli Amaçlı DNA Analizlerinde Kullanımı: Geleneksel Jel elektroforez yöntemi ile karşılaştırma. Aşıcığlu F, Tarak Koluaçık S, Çetinkaya Ü, Akyüz F.

 

 

 

D13S317, D2S1338 ve D19S433 STR Lokuslarında Yeni Tanımlanmış Dört Yeni Allel. Aşıcıoğlu F, Çolak B, Hüner S, Çetinkaya Ü, Hürben H.

 

 

 

Adli Genetik Laboratuarlarında Standardizasyon ve Standart Çalışma Prosedürlerinin Verimliliğe Etkisi. Berber G, Aşıcıoğlu F.

 

 

 

Allele and Genotype Frequencies of 3 STR Loci in Turkish Population. Asicioglı F, Akyuz F, Yilmaz S, Ozbek U.

 

 

 

Adli Tıp ve Adli Bilimler Alanında Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Denemeler. Aşıcıoğlu F.

 

 

 

Allele and Haplotype Frequencies of Y-Short Tandem Repeat Loci in Turkey. Asicioglu F, Akyuz F, Çetinkaya U, Canli MA.

 

 

 

Allele Frequencies and Haplotypes of 6 Y-STR Loci in Turkish Population. Asicioglu F, Akyuz F, Cetinkaya U, Canli MA.

 

 

 

Allele and Haplotype Frequencıes of (6)Y-STR Loci In Turkey. Asicioglu F, Akyuz F, Cetinkaya U, Canli MA.

 

 

 

Adli Amaçlı Ulusal DNA Veri Bankası. Aşıcıoğlu F.

 

 

 

Kimliklendirmede DNA Tipleme İdeogramı. Aşıcıoğlu F, Çolak B.

 

 

 

Turkish population data on nine short tandem repeat loci:HumCSFlPO, HumTHOl, HumTPOX, HumFES/FPS, HumF13B, HumVWA, D3S1358, D7S820, D16S539. Asicioglu F, Akyuz F, Cetinkaya F, Yilmaz S, Koluacik S, Vural B, Ozbek U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

You are here: Home Akademik yayınlar