Abgeder

GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

                 ADLİ BİYOLOJİ-ADLİ GENETİK VE GEN HUKUKU DERNEĞİ

                                   GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

                Adli Biyoloji-Adli Genetik Ve Gen Hukuku Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/10/2018 tarihinde saat: 17:30’da Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Keresteci Hakkı Sokak No: 40 Cankurtaran-Sultanahmet / İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündemle gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 30/10/2018 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanacaktır. 

Tüm üyelerimizin olağan genel kurula katılmaları önemle rica olunur.

Adli Biyoloji-Adli Genetik Ve Gen Hukuku Derneği Yönetim Kurulu

08.10.2018 

GÜNDEM:

1.Açılış, saygı duruşu ve yoklama,

2.Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

3.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,

4.Bilanço ve gelir gider tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

5.Tahmini Bütçenin görüşülmesi, müzakeresi ve oylanması,

6.Dernek Organlarının seçimi,

7.Tahmini bütçenin görüşülmesi,

8.Dilek ve temenniler,

9.Kapanış.    

You are here: Home Haberler GENEL KURUL TOPLANTI İLANI