Abgeder

Hukuki, Tıbbi ve Kriminolojik Boyutlarıyla Cinsel Suçlar Sempozyumu
26 MAYIS 2007 Cumartesi

 

Sempozyum, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali GÜZEL’in açılış konuşması başladı.

 

 

 

Emekli Yargıtay Üyesi-Kadir Has Üniversitesi. Hukuk Fakültesi Sn. Keskin KAYLAN’ın başkanlığında yapılan 1. Oturumda konuşmacılar;
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Hukuki ve Sosyolojik Açıdan Cinsel Suçların Genel Değerlendirmesi
Psikolog Dr. Zeynep Belma GÖLGE (İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü)
Cinsel Saldırı Suçlarının Dinamikleri
Yrd. Doç. Dr. A. Caner YENİDÜNYA (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Kriminolojik Boyutlarıyla Cinsel Suçlar – Uluslararası İnsan Ticareti

 

 

 

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Doğan SOYASLAN’ın başkanlığında yapılan 2. Oturumda konuşmacılar;
Keskin KAYLAN (Emekli Yargıtay Üyesi-Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Cinsel Saldırı Suçu (TCK m. 102)
Prof. Dr. Gürsel Çetin (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
Cinsel Orijinli Ölümler
Doç. Dr. Pınar Yamantürk ÇELİK (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi) Uyuşturucu Madde Etkisi Altında İşlenen Cinsel Suçlar ve Cinsel Saldırıyı Kolaylaştıran Maddeler

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sevil ATASOY’un başkanlığında yapılan 3. Oturumda konuşmacılar;
Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Cinsel Taciz Suçu (TCK m. 105)
Doç. Dr. Faruk AŞICIOĞLU (Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu) Cinsel Saldırı Suçlarının Klinik Değerlendirmesi
Doç. Dr. Ufuk SEZGİN (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi) Cinsel Saldırılara Bağlı Post-Travmatik Stres Bozukluğu

 

 

 

Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK’ün başkanlığında yapılan 4. Oturumda konuşmacılar;
Doç. Dr. Mahmut KOCA (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Çocuğun Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçları (TCK m. 103, 104)
Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Müstehcenlik ve Çocuk Pornografisi
Yrd. Doç. Dr. Gönül FİLOĞLU (İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü) Cinsel Saldırı Suçlarında Biyolojik Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

 

You are here: Home Haberler Güncel Ceza Hukuku Toplantıları 4 (Kadir Has Üniversitesi)