Abgeder

Önümüzdeki beş yılda bilime ve hukukun üstünlüğüne inanmış, bilimsel gerçeklere dayanarak hareket etmeği temel prensip edinmiş ve alanımıza gönül vermiş bilim ve hizmet adamlarını bünyemizde toplamak; biyoloji ve yaşam bilim alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bu konuda üretilen bilgilerin topluma yayılmasına katkıda bulunmak; alanımızla ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile işbirliği içerisine girerek bu alandaki hızlı gelişmeyi takip etmek ve elde edilen pozitif sonuçların toplumun kullanımına sunulmasına katkıda bulunmak; suç ve suçlu ile mücadelede en temel yöntemlerden birisi olan DNA verilerinin (Adli Amaçlı Ulusal DNA veritabanı) bilimsel, etik ve hukuki altyapısı en ince detayına kadar oluşturulmuş ve geniş bir kamuoyu desteği sağlanmış, özerk bir organizasyonal yapı yönetiminde kurulmasına katkıda bulunmak; Biyoloji ve Genetik alanındaki hızlı gelişmelerin beraberinde getirebileceği insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlaline ilişkin konularda hukuki ve bilimsel görüş bildirmek ve çözümler sunmak temel hedeflerimizdir.

You are here: Home Vizyonumuz